Rozvrh tréningových hodín

Hod. Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota /gym for fun
08:30 – 09:30
          3-5 rokov s rodičmi, bez registrácie, 10 Eur
09:30 – 11:00           od 5 rokov, bez registrácie, 10 Eur
11:00 – 12:00           open gym, bez registrácie, 5 Eur
09:00 – 10:00 2-3 roky s rodičmi
  2-3 roky s rodičmi
     
16:00 – 17:00 5-16 rokov 5-16 rokov 5-16 rokov 5-16 rokov 5-16 rokov  
  2-3 roky 2-3 roky   2-3 roky    
17:00 – 18:00 5-16 rokov 5-16 rokov 5-16 rokov 5-16 rokov 5-16 rokov  
    2-3 roky   2-3 roky    
18:00 – 19:00 5-16 rokov 5-16 rokov 5-16 rokov 5-16 rokov 5-16 rokov  
    2-3 roky   2-3 roky