AKTIVITY

Ponúkame množstvo aktivít pri ktorých sa Vaše dieťa nielen zabaví, ale aj niečo naučí. Futbal, floorball, halový futbal, ping-pong, vybíjaná, bedminton, šípky, rozcvička, stretching, angličtina, spoločenské hry, vedomostné hry, video hry, to všetko zažijú Vaše deti počas pobytu v našom tábore.

STRAVA A PITNÝ REŽIM

Vášmu dieťaťu zabezpečíme kvalitnú, celodennú stravu a pitný režim pre doplnenie potrebnej energie.

ANGLIČTINA

 

PROGRAM


Program je veľmi pestrý a deti sa s nami nebudú nudiť. Bežný deň v tábore je nasledovný:

7:30 – 8:30 Príchod detí do tábora
8:30 – 9:00 Rozcvička a stretching
9:00 – 10:00 Šport 1
10:00 – 10:15 Desiata
10:15 – 11:00 Angličtina – Prvá skupina
11:00 – 12:00 Angličtina – Druhá Skupina
12:30 – 13:00 Obed
13:00 – 14:00 Spoločenské hry a video hry
14:00 – 15:00 Šport 2
15:00 – 15:15 Olovrant
15:15 – 16:30 Voľný výber programu (spol. hry, video hry, športy, tvorivé dielne)

Pozn.: program môže byť prispôsobený výletom (aktivity v prírode a ďalšie)