Cenníky kurzov pohybovej prípravy a gymnastiky

Kurzy pohybovej prípravy a gymnastiky pre chlapcov aj dievčatá
pod vedením olympionika Samuela Piaseckého

• herný systém • sila a vytrvalosť • rýchlosť a obratnosť •
• náprava svalových disbalancií • flexibilita a koordinácia •
• základ pre všetky športy • zdravý pohybový rozvoj •

3-MESAČNÉ KURZY

Prípravný kurz

210 3 mesiace / 2x týždenne

Kurz je určený pre chlapcov a dievčatá
vo vekovej kategórii detí

3 – 4 rokov

Kurzy sú organizovane nasledovne:

September – November
December – Február
Marec – Máj

Základný kurz

210 3 mesiace / 2x týždenne

Kurz je určený pre chlapcov a dievčatá
vo vekových kategóriách detí

5 – 7 rokov
8 – 10 rokov
10 a viac rokov

Kurzy sú organizované nasledovne:

September – November
December – Február
Marec – Máj
1-MESAČNÉ KURZY

Kurz pre najmenších

50 1 mesiac / 2x týždenne

Kurz pre chlapcov a dievčatá vo veku

2- 3 rokov

 

September, Október, November, December, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún,

Prípravný mesačný kurz

70 1 mesiac / 2x týždenne
3 – 4 rokov

Kurzy sú organizované v mesiaci

Jún

Prípravný mesačný kurz

70 1 mesiac / 2x týždenne

Kurz pre chlapcov a dievčatá vo veku

5 – 7  rokov
 8 – 10 rokov

                                                                   10  a  viac rokov

Kurzy sú organizované v mesiaci

Jún
LETNÝ GYMNASTICKÝ TÁBOR
ŠPECIÁLNE SKUPINY, ŠPORTOVÉ KLUBY, SÚKROMNÉ HODINY…
Počet osôb
CENA za os./hod.
 1-2 20 €
 3-4 15 €
 5-10 10 €
 nad 10   5 €

Kontaktujte nás info@piaseckyacademy.sk alebo +421 905 528 174

» Podmienky pre zápis na kurzy «
» Ochrana osobných údajov «