Cenníky kurzov pohybovej prípravy a gymnastiky

 

Kurzy pohybovej prípravy a gymnastiky pre chlapcov aj dievčatá
pod vedením olympionika Samuela Piaseckého

Kurz pre najmenších

od 30 1 mesiac / 2x alebo 1x týž.

Kurz pre chlapcov a dievčatá
vo veku

2 – 3 rokov

Mesačné kurzy pre najmenších

organizujeme počas
celého roka

2x týždenne = 50,-€
1x týždenne = 30,-€

Od 4.9. 2018

Prípravný
kurz

210 3 mesiace / 2x týždenne

Kurz je určený pre chlapcov a dievčatá
vo vekovej kategórii detí

3 – 4 rokov

Kurzy sú organizované celoročne v trimestroch

september – november
december – február
marec – máj
júna – august

Základný
kurz

210 3 mesiace / 2x týždenne

Kurz je určený pre chlapcov a dievčatá
vo vekových kategóriách detí

5 – 7 rokov
8 – 10 rokov
10 a viac rokov

Kurzy sú organizované celoročne v trimestroch

september – november
december – február
marec – máj
júna – august

•  herný systém • sila a vytrvalosť • rýchlosť a obratnosť •
• náprava svalových disbalancií • flexibilita a koordinácia •
•  základ pre všetky športy • zdravý pohybový rozvoj •

Ďalšie informácie a možnosti špeciálnych zliav

» Podmienky pre zápis na kurzy «

» Ochrana osobných údajov «

Kontaktujte nás info@piaseckyacademy.sk alebo +421 905 528 174