PORIADOK TRÉNINGOVÝCH POPLATKOV

Kurzy pohybovej prípravy a gymnastiky pre chlapcov aj dievčatá
pod vedením olympionika Samuela Piaseckého

• herný systém • sila a vytrvalosť • rýchlosť a obratnosť •
• náprava svalových disbalancií • flexibilita a koordinácia •
• základ pre všetky športy • zdravý pohybový rozvoj •

3-MESAČNÉ KURZY

Prípravný kurz

210 3 mesiace / 2x týždenne

Kurz je určený pre chlapcov a dievčatá
vo veku 3 – 4 roky

Kurzy sú organizovane nasledovne:

September – November
December – Február
Marec – Máj

Základný kurz

210 3 mesiace / 2x týždenne

Kurz je určený pre chlapcov a dievčatá
od 5 rokov

Kurzy sú organizované nasledovne:

September – November
December – Február
Marec – Máj
1-MESAČNÉ KURZY

Prípravný mesačný kurz

70 1 mesiac / 2x týždenne

Kurz pre chlapcov a dievčatá vo veku

3 – 4 roky

Kurzy sú organizované v mesiaci

Jún

 

Kurz pre najmenších

50 1 mesiac / 2x týždenne

Kurz pre chlapcov a dievčatá s rodičmi vo veku

2- 3 roky

Kurzy sú organizované v mesiacoch

September, Október, November, December,
Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún

Základný mesačný kurz

70 1 mesiac / 2x týždenne

Kurz pre chlapcov a dievčatá vo veku

od 5 rokov

 

Kurzy sú organizované v mesiaci

Jún

 

LETNÝ GYMNASTICKÝ TÁBOR
ŠPECIÁLNE SKUPINY, ŠPORTOVÉ KLUBY, SÚKROMNÉ HODINY… Po dohode info@piaseckyacademy.sk tel.: 0905528174

Kontaktujte nás info@piaseckyacademy.sk alebo +421 905 528 174

» Podmienky pre zápis na kurzy «
» Ochrana osobných údajov «