Cenníky kurzov pohybovej prípravy a gymnastiky

 

Kurzy pohybovej prípravy a gymnastiky pre chlapcov aj dievčatá
pod vedením olympionika Samuela Piaseckého

• herný systém • sila a vytrvalosť • rýchlosť a obratnosť •
• náprava svalových disbalancií • flexibilita a koordinácia •
• základ pre všetky športy • zdravý pohybový rozvoj •

3-MESAČNÉ KURZY

Prípravný kurz

210 3 mesiace / 2x týždenne

Kurz je určený pre chlapcov a dievčatá
vo vekovej kategórii detí

3 – 4 rokov

Kurzy sú organizovane nasledovne:

september – november
december – február
marec – máj

Základný kurz

210 3 mesiace / 2x týždenne

Kurz je určený pre chlapcov a dievčatá
vo vekových kategóriách detí

5 – 7 rokov
8 – 10 rokov
10 a viac rokov

Kurzy sú organizované nasledovne:

september – november
december – február
marec – máj
1-MESAČNÉ KURZY

Prípravný mesačný kurz

70 1 mesiac / 2x týždenne

Kurz pre chlapcov a dievčatá vo veku

3 – 4 rokov

Kurzy sú organizované v mesiaci

jún
ŠPECIÁLNE SKUPINY, ŠPORTOVÉ KLUBY, SÚKROMNÉ HODINY…
Počet osôb
CENA za os./hod.
 1-2 20 €
 3-4 15 €
 5-10 10 €
 nad 10   5 €

Kontaktujte nás info@piaseckyacademy.sk alebo +421 905 528 174

» Podmienky pre zápis na kurzy «
» Ochrana osobných údajov «