FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Platby

 • Keď zapíšem dieťa na kurz v SPA, na aký dlhý čas je zapísané?

  SPA zapisuje záujemcov do kurzov na trimestrálnej báze (3 mesačné kurzy), pričom kurzy trvajú počas celého školského roka, ale kvôli platbám sú rozdelené na 3 trimestre.To nám dáva najlepšiu príležitosť na zvýšenie pokroku dieťaťa a jeho zručností z trimestra na trimester, z roka na rok. Jediná výnimka je Mesiac Jún, tam je mesačný kurz kvôli letným školským prázdninám.

 • Aké sú moje možnosti platby pre jednotlivé kurzy?

  SPA ponúka možnosť platby za jeden trimester,( mesiačný kurz na mesiac Jún) pričom údaje o platbe Vám prídu emailom, aby ste ju mohli pohodlne zrealizovať prostredníctvom online bankingu, alebo v hotovosti na mieste.

 • Môže sa moje dieťa zapojiť do trimestra po tom, ako sa už začal?

  Do kurzov sa môžete kedykoľvek zapojiť počas roka. Kurzy sú navrhnuté tak, aby sa vaše dieťa dokázalo zapojiť a zvýšiť vlastnú úroveň v ktoromkoľvek bode daného školského roka.

Náhradné plnenia

 • Ak je moje dieťa choré a vynechá tréning, prepadne táto hodina tréningu?

  1. Registrovaný športovec si zaplatením tréningového poplatku za ten-ktorý tréningový cyklus zabezpečuje právo zúčastňovať sa počas tohto tréningového cyklu na tréningových hodinách v  tréningovej skupine do ktorej bol prihlásený. Ak sa registrovaný športovec nemôže zúčastniť na tréningovej hodine z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane, registrovaný športovec nemá nárok na čerpanie náhradnej tréningovej hodiny za hodinu, ktorú vymeškal ani na vrátenie časti zaplateného tréningového poplatku za daný tréningový cyklus a SPA nie je povinná registrovanému športovcovi umožniť čerpanie náhradnej hodiny ani vrátiť registrovanému športovcovi akúkoľvek časť zaplateného tréningového poplatku za daný tréningový cyklus.

  Vynechané hodiny sa nedajú presúvať na ďalší kurz.  O viac informácii požiadajte personál SPA.

Vrátenie platieb

 • Čo sa stane, keď moje dieťa nie je schopné dokončiť trimester?

   1. ak registrovaný športovec doručí písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a v danom tréningovom cykle kedykoľvek v priebehu 1/3 tréningového cyklu, SPA vráti registrovanému športovcovi zaplatený tréningovú poplatok za daný tréningový cyklus znížený o 35%, a to prevodom na účet, ktorý registrovaný športovec oznámi SPA v lehote 10 dní odo dňa, kedy registrovaný športovec oznámil ukončenie svojej účastí na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a v danom tréningovom cykle;

   1. ak registrovaný športovec doručí písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a v danom tréningovom cykle kedykoľvek v priebehu 2/3 tréningového cyklu, SPA vráti registrovanému športovcovi zaplatený tréningovú poplatok za daný tréningový cyklus znížený o 70%, a to prevodom na účet, ktorý registrovaný športovec oznámi SPA v lehote 10 dní odo dňa, kedy registrovaný športovec oznámil ukončenie svojej účastí na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a v danom tréningovom cykle; a

   1. ak registrovaný športovec doručí písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a v danom tréningovom cykle kedykoľvek v priebehu 3/3 tréningového cyklu, SPA nie je povinná vrátiť registrovanému športovcovi žiadnu časť zaplateného tréningového poplatku.

  Pre podrobné informácie požiadajte personál SPA.

Pozeranie tréningu

 • Môžem sa pozerať na tréning môjho dieťaťa?

  SPA neponúka priestorom na pozeranie, nato budú určené zvlášť hodiny kurzov – tréningov, o ktorých sa včas dozviete. Vzhľadom na to, že veľmi dôležitou súčasťou kurzu je rozvoj vzťahu dieťa/inštruktor, žiadame vás o spoluprácu, aby ste nevstupovali do priestoru telocvične. Ak naši inštruktori budú potrebovať vašu pomoc, prídu sa vás opýtať.

Oblečenie

 • Čo by malo mať moje dieťa oblečené na tréningy?

  Vaše dieťa by malo nosiť športové oblečenie, ktoré mu je pohodlné a bez obmedzenia môže vykonávať pohyb. Tiež vás prosíme, aby ste z bezpečnostných dôvodov odložili ich prípadné šperky, retiazky. Všetky deti by mali byť na boso, resp. v ponožkách.

 • Čo by som mal nosiť na oblečenie na tréning rodič/dieťa?

  Pohodlné oblečenie je odporúčané. Dospelí sú povinní nosiť ponožky, resp. na boso a my vás prosíme, vyzujte si topánky pred vstupom do telocvične alebo použite návleky, ktoré sú dostupné vo vstupnej hale.

Zodpovednosť trénera

 • Kedy je tréner/inštruktor zodpovedný za moje dieťa?

  Tréner zodpovedá za dieťa od začiatku tréningu po dobu jeho trvania, pričom priestorom určeným na tréning je len telocvičňa (bez vstupnej haly a šatne).

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?
Spýtajte sa nás!

[contact-form-7 id=“5941″ title=“FAQ Form“]

[/contact-form-7]