Pred deti od 4 rokov

Pondelok - Piatok: 8:00 - 17:00

3x denne strava, pitný režim, angličtina, športové hry …

Cena 130,- €   |   Súrodenec 110,- €

Informačný plagát (pdf)
    od 8.00h do 17.00h, 3x denne strava, pitný režim, angličtina, športové hry …
  • Zákonný zástupca

  • Informácie o spôsobe úhrady a súbor s prihláškou na stiahnutie, obdržíte e-mailom po tejto registrácii!
    V deň nástupu do tábora je potrebné priniesť kópiu zdravotnej kartičky dieťaťa, vyplnenú a podpísanú prihlášku na tábor!